• New
  • Hot deal
  • Top pick
Giacomo Fenocchio - Freisa Langhe 2019 - [winest]

Giacomo Fenocchio - Freisa Langhe 2019

סולד אאוט
1

על היין הזה

ג'יאקומו פנוקיו אימץ את הרעיון של חקלאות אורגנית לפני שהייתה אפילו תעודה להכרה בו. הכרם מתפרש על פני 14 דונם שנשתלו בחלקים שונים בפיידמונט. פרייסה הוא אחד מזני הענבים העתיקים ביותר, עם מגוון ניחוחות של ציפורנים, פירות שחורים וטעמים אדמתיים, עם אנרגיה שהופכת את היין הזה לעמוק ומלא. קצירה מוקדמת באוקטובר ומגוון זני ענבים היסטורי - מה יכול להיות טוב יותר?
  • 13.5%
  • ,

Think about it

  • New
  • Hot deal
  • Top pick

Giacomo Fenocchio - Freisa Langhe 2019

סולד אאוט
ג'יאקומו פנוקיו אימץ את הרעיון של חקלאות אורגנית לפני שהייתה אפילו תעודה להכרה בו. הכרם מתפרש על פני 14 דונם שנשתלו בחלקים שונים בפיידמונט. פרייסה הוא אחד מזני הענבים העתיקים ביותר, עם מגוון ניחוחות של ציפורנים, פירות שחורים וטעמים אדמתיים, עם אנרגיה שהופכת את היין הזה לעמוק ומלא. קצירה מוקדמת באוקטובר ומגוון זני ענבים היסטורי - מה יכול להיות טוב יותר?