• New
  • Hot deal
  • Top pick
Aphros Wine - Phaunus Loureiro - [winest]

Aphros Wine - Phaunus Loureiro

סולד אאוט
1

על היין הזה

פאונוס אמבר נוצר ב-60 ימים של מגע עור ומשקע ומתיישן באמפורה בנפח 1,300 ליטר מדרום פורוטגל. היין שומר על החומציות הטבעית של ענבי לוריירו, בעוד שהתיישנות המשקע וההשריה נותנים לו מרקם וגוף. כפי שאומר היינן מיגל ויסאו, זהו יין "המיוצר בשקט", נקצר ידנית מוקדם בבוקר כשהענבים קרים, ותהליך ייצורו אינו כולל אף טכנולוגיה מודרנית. גישה מסקרנת עם תוצאה טעימה.
  • 11%
  • ,

Think about it

  • New
  • Hot deal
  • Top pick

Aphros Wine - Phaunus Loureiro

סולד אאוט
פאונוס אמבר נוצר ב-60 ימים של מגע עור ומשקע ומתיישן באמפורה בנפח 1,300 ליטר מדרום פורוטגל. היין שומר על החומציות הטבעית של ענבי לוריירו, בעוד שהתיישנות המשקע וההשריה נותנים לו מרקם וגוף. כפי שאומר היינן מיגל ויסאו, זהו יין "המיוצר בשקט", נקצר ידנית מוקדם בבוקר כשהענבים קרים, ותהליך ייצורו אינו כולל אף טכנולוגיה מודרנית. גישה מסקרנת עם תוצאה טעימה.