• New
  • Hot deal
  • Top pick
Wabi Sabi - Orange Moon

Wabi Sabi - Orange Moon

Sold Out
1

About

מקורו של וואבי-סאבי מפילוסופיית הזן היפנית ומתאר עולם בו היופי מוגדר על ידי חוסר שלמות. Orange Moon,מיוצר עם נגיעה לפילוסופיית ייצור היין העתיקה, המציגה ביטוי ייחודי ולא מסונן. גררחנר ולטלינר וריסלינג הותססו עם תכולת הקליפה, ונתנו ליין מבנה טאני מעט וסיום מתמשך. החיך הוא הרפתקה בעלת מרקם, המציגה טעמים של משמש, קליפת תפוז ואגוזיות עדינה.
  • 12%
  • ,
  • ,

Think about it

  • New
  • Hot deal
  • Top pick

Wabi Sabi - Orange Moon

Sold Out
מקורו של וואבי-סאבי מפילוסופיית הזן היפנית ומתאר עולם בו היופי מוגדר על ידי חוסר שלמות. Orange Moon,מיוצר עם נגיעה לפילוסופיית ייצור היין העתיקה, המציגה ביטוי ייחודי ולא מסונן. גררחנר ולטלינר וריסלינג הותססו עם תכולת הקליפה, ונתנו ליין מבנה טאני מעט וסיום מתמשך. החיך הוא הרפתקה בעלת מרקם, המציגה טעמים של משמש, קליפת תפוז ואגוזיות עדינה.