• New
  • Hot deal
  • Top pick
Alamos - Selección Malbec 2019 - [winest]

Alamos - Selección Malbec 2019

סולד אאוט
1

על היין הזה

כרמי אלמוס הופכים את המלבק הזה ממנדוזה ללוחם במשקל בינוני: צעיר עם התקפה פלפלית, ניחוח של עור, ואיכות פירותית טובה. כשהוא נפתח, הווניל המתוק יוצא מחבית עץ האלון ומתעצם, ומסתיים בהתרוממות ואורך. יין במשקל בינוני אקספרסיבי ונגיש מאוד.
  • 13.5%
  • ,

Think about it

  • New
  • Hot deal
  • Top pick

Alamos - Selección Malbec 2019

סולד אאוט
כרמי אלמוס הופכים את המלבק הזה ממנדוזה ללוחם במשקל בינוני: צעיר עם התקפה פלפלית, ניחוח של עור, ואיכות פירותית טובה. כשהוא נפתח, הווניל המתוק יוצא מחבית עץ האלון ומתעצם, ומסתיים בהתרוממות ואורך. יין במשקל בינוני אקספרסיבי ונגיש מאוד.