• New
  • Hot deal
  • Top pick
Harashim - White Moon - [winest]

Harashim - White Moon

סולד אאוט
1

על היין הזה

מודעות לכוחות החיים, השפעות הקוסמוס על המיקרוקוסמוס, שימוש בעשבי מרפא ושילוב בעלי חיים-זו הרשימה של איך נראים פרקטיקות ביודינמיות בכרמי חרשים. White Moon הוא יין לבן שמימי הלוכד את מהות שמי הלילה בבקבוק, שנוצר משרדונה וסוביניון בלאן שנשתל בשנת 1987. מהלגימה הראשונה של היין, החוויה מתחילה בטעמים כמו פריחה לבנה, גרידת הדרים, וניל ופירות טרופיים. החיך הרמוני, עם חומציות בהירה, מבנה מאוזן היטב וגימור מרענן.
  • 12.5%
  • ,
  • ,

Think about it

  • New
  • Hot deal
  • Top pick

Harashim - White Moon

סולד אאוט
מודעות לכוחות החיים, השפעות הקוסמוס על המיקרוקוסמוס, שימוש בעשבי מרפא ושילוב בעלי חיים-זו הרשימה של איך נראים פרקטיקות ביודינמיות בכרמי חרשים. White Moon הוא יין לבן שמימי הלוכד את מהות שמי הלילה בבקבוק, שנוצר משרדונה וסוביניון בלאן שנשתל בשנת 1987. מהלגימה הראשונה של היין, החוויה מתחילה בטעמים כמו פריחה לבנה, גרידת הדרים, וניל ופירות טרופיים. החיך הרמוני, עם חומציות בהירה, מבנה מאוזן היטב וגימור מרענן.