• New
  • Hot deal
  • Top pick
Christoph Hoch - Orange

Christoph Hoch - Orange

₪ 155
1

על היין הזה

כריסטוף הוך הוא יינן אוסטרי חדש וצעיר בקרמסטל. הוא התחיל ב-2009 במפעל היין של הוריו. יש לו 50 דונם ממשפחתו המפוזרים על פני ארבעה כרמים שונים, כולם בעיירה הילנבורג. פט נט "כתום" רעננה וקלילה עם תווים פרחוניים של יסמין וגרגרי יער. הטעם של אפרסק ותפוח ירוק על החיך. המגע הממושך עם תוכן הקליפה, לא רק תורם לצבעו המובהק אלא גם מעניק אופי עשיר ומרקם.
  • 11%
  • ,

Think about it

  • New
  • Hot deal
  • Top pick

Christoph Hoch - Orange

₪ 155
כריסטוף הוך הוא יינן אוסטרי חדש וצעיר בקרמסטל. הוא התחיל ב-2009 במפעל היין של הוריו. יש לו 50 דונם ממשפחתו המפוזרים על פני ארבעה כרמים שונים, כולם בעיירה הילנבורג. פט נט "כתום" רעננה וקלילה עם תווים פרחוניים של יסמין וגרגרי יער. הטעם של אפרסק ותפוח ירוק על החיך. המגע הממושך עם תוכן הקליפה, לא רק תורם לצבעו המובהק אלא גם מעניק אופי עשיר ומרקם.