• New
  • Hot deal
  • Top pick
Abaya - Proletar - [winest]

Abaya - Proletar

₪ 99
1

על היין הזה

פרולטאר הוא 'גיבור מעמד הפועלים', יין צעיר העשוי מגפנים ישנים בעמק הנדיב. קריניאן ופטיט סירה תורמים לביטוי של הטרואר שלה ומציגים את האמנותיות של יצרן היין. את האף מקבל בברכה זר עשיר של אוכמניות ודובדבן שחור, השזור ברמזים עדינים של תבלין ונגיעה של אדמה. ייצור היין של אביאס ממשיך את השקפה זו, תוך שימוש רק בשמרים פראיים טבעיים להתססה במאמצים מתמשכים לשקף את מגוון הענבים והכרם.
  • 10.5%
  • ,
  • ,

Think about it

  • New
  • Hot deal
  • Top pick

Abaya - Proletar

₪ 99
פרולטאר הוא 'גיבור מעמד הפועלים', יין צעיר העשוי מגפנים ישנים בעמק הנדיב. קריניאן ופטיט סירה תורמים לביטוי של הטרואר שלה ומציגים את האמנותיות של יצרן היין. את האף מקבל בברכה זר עשיר של אוכמניות ודובדבן שחור, השזור ברמזים עדינים של תבלין ונגיעה של אדמה. ייצור היין של אביאס ממשיך את השקפה זו, תוך שימוש רק בשמרים פראיים טבעיים להתססה במאמצים מתמשכים לשקף את מגוון הענבים והכרם.