• New
  • Hot deal
  • Top pick
Abaya - Proletar 2022 - [winest]

Abaya - Proletar 2022

₪ 99
1

על היין הזה

פרולטאר הוא 'גיבור מעמד הפועלים', יין צעיר העשוי מגפנים ישנים בעמק הנדיב. קריניאן ופטיט סירה תורמים לביטוי של הטרואר שלה ומציגים את האמנותיות של יצרן היין. את האף מקבל בברכה זר עשיר של אוכמניות ודובדבן שחור, השזור ברמזים עדינים של תבלין ונגיעה של אדמה. ייצור היין של אביאס ממשיך את השקפה זו, תוך שימוש רק בשמרים פראיים טבעיים להתססה במאמצים מתמשכים לשקף את מגוון הענבים והכרם.
  • 10.5%
  • ,
  • ,

Think about it

  • New
  • Hot deal
  • Top pick

Abaya - Proletar 2022

₪ 99
פרולטאר הוא 'גיבור מעמד הפועלים', יין צעיר העשוי מגפנים ישנים בעמק הנדיב. קריניאן ופטיט סירה תורמים לביטוי של הטרואר שלה ומציגים את האמנותיות של יצרן היין. את האף מקבל בברכה זר עשיר של אוכמניות ודובדבן שחור, השזור ברמזים עדינים של תבלין ונגיעה של אדמה. ייצור היין של אביאס ממשיך את השקפה זו, תוך שימוש רק בשמרים פראיים טבעיים להתססה במאמצים מתמשכים לשקף את מגוון הענבים והכרם.