• New
  • Hot deal
  • Top pick
Selbach-Oster - Saar Kabinett 2020 - [winest]

Selbach-Oster - Saar Kabinett 2020

₪ 90
1

על היין הזה

משפחה זו מייצרת יין במשך 400 שנה וממשיכה את המסורת שלה של כרמי טראור בוציים וסגנון מסורתי. היא מטפלת ב-24 דונמים בעמק מוסל, 98% מתוכם הוא ענבי ריזלינג. יין זה מתגאה בניחוחות עוצמתיים של חבושים, פרחים ובשמים. החומציות הטריה שלו מאוזנת ע"י גוף בינוני, ויש לו פיניש ארוך וצמיחית ומרכיבים קריספיים. יין זה הוא הכניסה המושלמת לראש של יינן אגדי.
  • 12%
  • ,

Think about it

  • New
  • Hot deal
  • Top pick

Selbach-Oster - Saar Kabinett 2020

₪ 90
משפחה זו מייצרת יין במשך 400 שנה וממשיכה את המסורת שלה של כרמי טראור בוציים וסגנון מסורתי. היא מטפלת ב-24 דונמים בעמק מוסל, 98% מתוכם הוא ענבי ריזלינג. יין זה מתגאה בניחוחות עוצמתיים של חבושים, פרחים ובשמים. החומציות הטריה שלו מאוזנת ע"י גוף בינוני, ויש לו פיניש ארוך וצמיחית ומרכיבים קריספיים. יין זה הוא הכניסה המושלמת לראש של יינן אגדי.