• New
 • Hot deal
 • Top pick
 • Feldstein - Grenache - [winest]
 • Feldstein - Grenache - [winest]
 • Feldstein - Grenache - [winest]
 • Feldstein - Grenache - [winest]

Feldstein - Grenache

סולד אאוט
1

על היין הזה

מה עוד משתווה לגרנאש של פלדשטיין? גארנשה ספרדית? גרנאש מלנגוודוק-רוסילון? אף תשובה לא נכונה! היין מפתיע בייחודיותו מהארומות הראשונות. היקבים, הנטועים על תשתיות בזלט כבדות, מניבים ענבים בריכוז טעם גבוה, והאקלים החם גורם להפקה של ארומות מגוונות: סיגל ריחני, שוש, עישון, עץ ופירות שחורים בשלים. פה עדין אך עשיר, עם איזון מושלם בין הגוף לטעם.
 • 13%
 • ,

Think about it

 • New
 • Hot deal
 • Top pick

Feldstein - Grenache

סולד אאוט
מה עוד משתווה לגרנאש של פלדשטיין? גארנשה ספרדית? גרנאש מלנגוודוק-רוסילון? אף תשובה לא נכונה! היין מפתיע בייחודיותו מהארומות הראשונות. היקבים, הנטועים על תשתיות בזלט כבדות, מניבים ענבים בריכוז טעם גבוה, והאקלים החם גורם להפקה של ארומות מגוונות: סיגל ריחני, שוש, עישון, עץ ופירות שחורים בשלים. פה עדין אך עשיר, עם איזון מושלם בין הגוף לטעם.