• New
  • Hot deal
  • Top pick
Donnafugata - Anthilea 2021 - [winest]

Donnafugata - Anthilea 2021

סולד אאוט
1

על היין הזה

דונה פוגטה בולט לא רק ביינות שלו, אלא גם בלייבלים שלו: לייבל זה משלב את הפנים המסתוריות של אישה, בת חלוף וחמקמקה כמו הציבליזציה האלמנית. אנטיליה היא השם שהרומאנים נתנו לעיר אנטלה בפסגת הרוקה. היום זהו השם של טרואר עתיק זה. ניחוח של פרחי פרא ופירות טריים מתווה לחומציות טריה וגוף קל. קטרטו הוא זן הענבים הנפוץ כאן, עם תכונות אופייניות של האקלים הסיציליאני. יופי מורכב!
  • 12.5%
  • ,

Think about it

  • New
  • Hot deal
  • Top pick

Donnafugata - Anthilea 2021

סולד אאוט
דונה פוגטה בולט לא רק ביינות שלו, אלא גם בלייבלים שלו: לייבל זה משלב את הפנים המסתוריות של אישה, בת חלוף וחמקמקה כמו הציבליזציה האלמנית. אנטיליה היא השם שהרומאנים נתנו לעיר אנטלה בפסגת הרוקה. היום זהו השם של טרואר עתיק זה. ניחוח של פרחי פרא ופירות טריים מתווה לחומציות טריה וגוף קל. קטרטו הוא זן הענבים הנפוץ כאן, עם תכונות אופייניות של האקלים הסיציליאני. יופי מורכב!